Nhà phố 3 tầng Tp. Mới Bình Dương

Tên CT:Nhà phố A. Phú Bình Dương
Địa điểm: Tp. Mới - Bình Dương
Chủ đầu tư: Anh Phú
Loại CT:
Hiện đại
   

Chi tiết

đang cập nhật....

Xây dựng biệt thự bán cổ điển Đồng Xoài - Bình Phước

Tên CT:Biệt Thự A. Phong Bình Phước
Địa điểm: Đồng Xoài - Bình Phước
Chủ đầu tư: Anh Phong
Loại CT:
Biệt Thự Bán Cổ Điển
   

Chi tiết

đang cập nhật....

 

Thiết kế thi công biệt thự anh Sơn Bình Phước

Tên CT: Biệt Thự A. Sơn Bình Phước
Địa điểm: Bình Phước
Chủ đầu tư: Phạm Phú Sơn
Loại CT: Biệt Thự 
   

Chi tiết

đang cập nhật....

 

Thiết kế thi công biệt thự anh Vĩnh Bình Phước

Tên CT: Biệt Thự A. Vĩnh Bình Phước
Địa điểm: Bình Phước
Chủ đầu tư: Phan Văn Vĩnh
Loại CT: Biệt Thự 
   

Chi tiết

đang cập nhật....

 

Thiết kế thi công biệt thự anh Minh Bình Phước

Tên CT: Biệt Thự A. Minh Bình Phước
Địa điểm: Bình Phước
Chủ đầu tư: Nguyễn Văn Minh
Loại CT: Biệt Thự 
   

Chi tiết

đang cập nhật....

 

Thi công biệt thự Tây Ninh

Tên CT: Biệt Thự A. Hùng Tây Ninh
Địa điểm: Tây Ninh
Chủ đầu tư: Phan Minh Hùng
Loại CT: Biệt Thự 
   

Chi tiết

đang cập nhật....

 

Xây dựng biệt thự tại Tây Ninh

Tên CT: Biệt Thự A. Mỹ Tây Ninh
Địa điểm: Tây Ninh
Chủ đầu tư: Nguyễn Văn Mỹ
Loại CT: Biệt Thự 
   

Chi tiết

đang cập nhật....

 

Thiết kế thi công biệt thự cổ điển Anh Hải Tây Ninh

Mô tả

Tên CT:Biệt Thự cổ điển A. Hải Tây Ninh
Địa điểm: Tây Ninh
Chủ đầu tư: Hoàng Thanh Hải
Loại CT:
Biệt Thự cổ điển
   

NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỨC ĂN TẠI BÌNH DƯƠNG

Mô tả

Tên CT:SILO-CJ VINA AGRI 
Địa điểm: Nhựt chánh - Bến Lức - Long An
Chủ đầu tư: Công ty TNHH CJ Vina Agri
Ngành nghề:
 Chế Biến nông sản
   

 

 

Hỗ trợ online

Video Clip

 

Online

Đang có 97 khách và không thành viên đang online