Biệt Thự Chú Sáu Củ Chi

 

 

Mô tả

Tên CT:Biệt Thự Chú Sáu Củ Chi
Địa điểm: Củ Chi- Tp. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Nguyễn Văn Sáu
Loại CT:
Biệt Thự
   

 

Biệt Thự Cô Hoa Quận 9

 

Mô tả

Tên CT:Biệt Thự Cô Hoa Quận 9
Địa điểm: Quận 9- Tp. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Phạm Thị Hoa
Loại CT:
Biệt Thự
   

 

Biệt Thự Chị Mỹ Nhơn Trạch

 

Mô tả

Tên CT:Biệt Thự C. Mỹ Nhơn Trạch
Địa điểm: Nhơn Trạch - đồng Nai
Chủ đầu tư: Nguyễn Thị Mỹ
Loại CT:
Biệt Thự
   

 

 

Biệt Thự Anh Hưng Bình Phước

 

 

Mô tả

Tên CT: Biệt Thự A.Hưng Bình Phước
Địa điểm: Bình Phước
Chủ đầu tư: Ngô Văn Hưng
Loại CT:
Biệt Thự
   

 

Biệt Thự Anh Hải Tây Ninh

 

Mô tả

Tên CT:Biệt Thự A. Hải Tây Ninh
Địa điểm: Tây Ninh
Chủ đầu tư: Phan Văn Hải
Loại CT:
Biệt Thự
   

 

Nhà phố Anh Quốc Quận 2

  

Mô tả

Tên CT:Nhà phố Anh Quốc Quận 2
Địa điểm: Quận 2- Tp. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Bùi Văn Quốc
Loại CT:
Nhà phố
 Diện tích:  5x20m

Biệt Thự Anh Danh Thủ Đức

 

 

Mô tả

Tên CT: Biệt Thự A. Danh Thủ Đức
Địa điểm: Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Hà Thành Danh
Loại CT:
Biệt Thự
   

Biệt Thự Anh Bảo Bình Dương

 

Mô tả

Tên CT:Biệt Thự Anh Bảo
Địa điểm: Bình Dương
Chủ đầu tư: Nguyễn Văn Bảo
Loại CT:
Biệt Thự
   

Nhà xưởng Bến Cát

Mô tả

Tên CT:DPN Vietnam
Địa điểm: Bến cát - Bình Dương
Chủ đầu tư: Đài Loan
Ngành nghề:
Sản xuất gạch men
   

Hỗ trợ online

Video Clip

 

Online

Đang có 109 khách và không thành viên đang online