Nhà xưởng Tân Uyên

Mô tả

Tên CT:Nhà xưởng Tân Uyên
Địa điểm: Tân Uyên - Bình Dương
Chủ đầu tư: Anh Sơn
Ngành nghề:
Chế biến hạt điều
   

Nhà phố anh Lý Quận Thủ Đức

Mô tả

Tên CT:Nhà phố Thủ Đức
Địa điểm: Thủ Đức
Chủ đầu tư: Huỳnh Công Lý
Diện tích:
4x20m
   

Biệt thự Bình Dương

Mô tả

Tên CT:Biệt thự Bình Dương
Địa điểm: Bình Dương
Chủ đầu tư: Nguyễn Anh Tuấn
Diện tích: 8x25m
   

Biệt thự phố Bình Dương

Mô tả

Tên CT:Biệt thự phố
Địa điểm: Bình Dương
Chủ đầu tư: Dương Văn Hùng
Diện tích:
10x20m
   

Nhà phố anh Phan Bình Dương

Mô tả

Tên CT: Nhà phố Thủ Đức
Địa điểm: Thủ Đức
Chủ đầu tư: Lê Văn Phan
Diện tích: 5x20m
   

Nhà phố anh Quang Bình Dương

Mô tả

Tên CT:Nhà phố anh Quang
Địa điểm: Bình Dương
Chủ đầu tư: Trần Ngọc Quang
Diện tích: 4.5x21m
   

Nhà phố chị Hoàng Bình Dương

Mô tả

Tên CT:Nhà phố chị Hoàng
Địa điểm: Bình Dương
Chủ đầu tư: Nguyễn Bích Hoàng
Diện tích: 5x20m
   

Nhà phố chị Phương Bình Dương

Mô tả

Tên CT:Nhà phố Bình Dương
Địa điểm: Thuận An, Bình Dương
Chủ đầu tư: Nguyễn Thị Thu Phương
Diện tích: 5x18m
   

Biệt thự anh Lâm Bình Dương

Mô tả

Tên CT:Biệt thự phố
Địa điểm: Bình Dương
Chủ đầu tư: Đinh Xuân Lâm
Diện tích: 8x25m
   

Hỗ trợ online

Video Clip

 

Online

Đang có 49 khách và không thành viên đang online