THI CÔNG SILO NHẬP LIỆU TẠI LONG AN

Mô tả

Tên CT:THI CÔNG SILO NHẬP LIỆU TẠI LONG AN
Địa điểm: Bến Lức-Long An
Chủ đầu    Công ty TNHH Guyomarc'h Vi​ệt Nam
Ngành nghề:
 Chế biến nông sản
   

 

Thiết kế biệt thự phố Anh Chiến Thủ Đức

 

 

Mô tả

Tên CT:Biệt Thự phố A. Chiến Thủ Đức
Địa điểm: Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Hoàng Văn Chiến
Loại CT:
Biệt Thự Phố
   

 

 

 

 

 

 

Biệt thự phố A. Ninh Bình Chánh

 

 

Mô tả

Tên CT:Biệt Thự phố A. Ninh Bình Chánh 
Địa điểm: Bình Chánh - Tp. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Phạm Xuân Ninh
Loại CT:
Biệt Thự Phố
   

 

 

 

 

 

Nhà phố Anh Thành Thủ Đức

Mô tả

Tên CT:Nhà phố A. ThànhThủ Đức
Địa điểm: Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Nguyễn Văn Thành
Diện tích: 5x18m
   

 

 

 

 

 

 

 

Nhà phố Anh Trị Thủ Đức

Mô tả

Tên CT:Nhà phố A.Trị Thủ Đức
Địa điểm: Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Nguyễn Quốc Trị
Diện tích: 5x20m
   

 

 

 

 

 

 

Nhà phố Chị Trang Bình Tân

Mô tả

Tên CT:Nhà phố C.Trang Bình Tân
Địa điểm: Bình Tân- Tp.Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Trần Thị Trang
Diện tích: 4x18m
   

 

 

 

 

 

 

Nhà phố Anh Lâm Bình Chánh

Mô tả

Tên CT: Nhà phố A.Lâm Bình Chánh
Địa điểm: Bình Chánh - Tp.Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Phan Thành Lâm
Diện tích: 5x20m
   

 

 

 

 

 

Nhà phố Anh Thành Bình Chánh

Mô tả

Tên CT: Nhà phố A.Thành Bình Chánh
Địa điểm: Bình Chánh - Tp.Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Trần Văn Thành
Diện tích: 4x16m
   

 

 

 

 

Nhà phố Anh Minh Quận 9

Mô tả

Tên CT: Nhà phố A. Minh Quận 9
Địa điểm: Quận 9 - Tp.Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Phan Văn Minh
Diện tích: 6x20m
   

 

 

 

Hỗ trợ online

Video Clip

 

Online

Đang có 6 khách và không thành viên đang online