Tầm nhìn

Sao Vàng trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp tại Việt Nam. Góp phần xây dựng ngôi nhà mơ ước cho mọi người. Đồng thời góp phần vào sự phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi nhà.

 

Sứ mệnh

Chúng tôi luôn ghi nhớ năm sứ mệnh của mình và xem đây là kim chỉ nam cho việc hoạch định chiến lược phát triển của công ty.

1. Đối với người lao động: xây dựng một môi trường lao động và làm việc thật sự năng động, công bằng và chuyên nghiệp.

2. Đối với khách hàng: tạo ra những giá trị gia tăng cho khách hàng, sự hài lòng và hài hòa lợi ích của của khách hàng là mục đích công việc của chúng tôi.
3. Đối với công trình: không ngừng đổi mới phát triển nâng cao chất lượng thiết kế, thi công và xây dựng ở mức cao nhất. Luôn đáp ứng tiến độ dự án và tối thiểu hóa chi phí.
4. Đối với môi trường và xã hội: đóng góp công sức trong việc bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.
5. Đối với lợi nhuận: xem lợi nhuận là mục tiêu cần phải có để duy trì sự phát triển, góp phần xây dựng và nâng cao đời sống xã hội.

 


Hỗ trợ online

Video Clip

 

Online

Đang có 39 khách và không thành viên đang online